Kategori: Historien

2

Kongens hjerte

Der er ikke grænser for, hvilke brugsgenstande der i tidens løb har maskeret sig som Rundetaarn. Der findes juletræspynt formet som det gamle tårn, der er sparebøsser og lysestager, og det let genkendelige ydre er sågar blevet lånt af så forskelligartede ting som et salt- og pebersæt, en børnebog, en kakkelovn og et paraplystativ. Fælles for mange af disse effekter er imidlertid, at Christian IV’s rebus, der skinner gyldent ud mod København på facaden over indgangsportalen, ikke altid er gengivet lige nøjagtigt. Ofte er den fremstillet som noget værre krimskrams, der gør den umulig at læse og endnu mere umulig...

2

At flytte Rundetaarn

Kunstig sne og skihop i sneglegangen er der så vidt vides ingen, der har lagt seriøse planer for, men bortset fra det er det svært at få en vild idé om Rundetaarn, uden at nogen allerede har fået den. Der var jo for eksempel ingeniør Lorenzen fra Baden i det sydlige Tyskland, som en tidlig søndag morgen i juli 1902 kørte op og ned i sneglegangen med sin bil.1  Der var planen om en personelevator i den hule kerne midt i tårnet, som nåede så langt, at to andre ingeniører, Hein og Møller-Holst fra København, lavede en projekttegning af elevatoren...

0

Bombe mod Rundetaarn

Når nu det var Christian IV, der grundlagde det danske postvæsen, virker det egentlig oplagt, at Rundetaarn, som også blev bygget på hans initiativ, skulle optræde på et frimærke. Alligevel gik der en rum tid, fra postvæsenet blev grundlagt i 1624, til Rundetaarn faktisk kom på mærkerne. Det skyldes først og fremmest, at man de første par hundrede år af postvæsenets historie slet ikke anvendte frimærker. Det første danske frimærke er fra 1851, og det bærer intet tårn, for det er en del af en såkaldt dagligserie, hvor hovedformålet med det lille stykke papir er at angive dets værdi.1  Ikke...

0

Et godt glas vand

”Alligevel saa elsker vi Byen”, sang revysangerinden Lulu Ziegler i 1937 om København,1  og det forbehold ville der også have været god grund til at tage et århundrede tidligere, i hvert fald når det gjaldt forsyningen af rent drikkevand i hovedstaden. Den var nemlig ikke værd at skrive hjem om, medmindre man da ville skrive en klagesang. Det stod slemt til, så slemt faktisk, at københavnerne, der alle dage har haft sans for prægnante omskrivninger, døbte det vand, der kom ud af deres pumper, ”Den bekendte lunkne Aalesuppe”. Og det skulle tages ganske bogstaveligt. Rådne fisk Ifølge en samtidig beskrivelse...

0

Runesten i Rundetaarn

Oplysningspræsten  Jacob Nicolai  Wilse  (1735-1801)  var åbenbart også en fornuftig mand, når det gjaldt udnyttelse af plads. I 1792 udgav han tredje del af sine Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande, og her omtaler han blandt andet Rundetaarn, som han kender særdeles godt, fordi han i sin studietid er vandret op og ned ad sneglegangen på vej til og fra Universitetsbibliotekets mere end 40.000 bind. Selv om Wilse, der i 1792 har været præst i Norge i næsten 25 år, indrømmer, at han ”stedse siden har savnet” biblioteket,1  ville han være en dårlig oplysningsmand, hvis han lod nostalgien løbe...

0

Næste levende billede

Da Den Store Danske Encyklopædi i 1996 udsendte sit sjette bind, var det stort anlagte nationalleksikon nået til opslagsordene ”Erna” og ”fraktur” og alt det, der lå imellem de to. Det gjaldt også opslagsordet ”farvefotografi”, hvis korte artikel var ledsaget af en udførlig grafisk fremstilling og et fotografi, der forestiller en mand omgivet af malerspande.1  Fotografiet var udlånt fra Rundetaarns samling, og den kringlede vej hertil er i sig selv en god historie, der fører os tilbage til omkring 1910-12, da billedet formentlig blev taget. Det blev det i Rundetaarns Bibliotekssal, der dengang for længst var tømt for Universitetsbibliotekets bøger...

1

Murværk i kongelige farver

Hvilken farve har Rundetaarn? Ja, hvis man betragter lidt ældre gengivelser af Christian IV’s ikoniske bygningsværk midt i Kongens København, så var det hovedsagelig gråt. Og billederne behøver såmænd ikke være så gamle endda. Det grå cementpuds, der senest blev smurt hen over store dele af tårnet under arkitekten N.S. Nebelongs restaurering i 1870-71, kom først af i 1950. En lille del af tårnets ydre, nærmere bestemt de såkaldte lisener eller altså de flade lodrette bånd mellem vinduesfelterne, stod dog allerede før 1950 i blank mur, og hvis man kiggede godt efter, kunne man se, at Rundetaarn er bygget af røde og gule mursten i...

1

Vandtårnet i Købmagergade

En forblæst majdag i 2015 løste en mand med en let duvende gang og ansatser til truckerskæg billet til Rundetaarn og satte kursen mod udsigtsplatformen. Her forcerede han det sikkerhedshegn, der siden 1890 har suppleret Caspar Finckes gamle smedejernsgitter, drak en tår af en medbragt dåseøl, åbnede gylpen – og ladede sit vand ud over København gennem gitterets symmetriske snirkler. Performancekunstneren Uwe Max Jensen (for ham var det nemlig) var ikke bare almindelig tissetrængende, men ønskede efter eget udsagn at benytte Rundetaarn som ”sokkel for en vandkunst”, som han udtalte i et forklarende interview. Her lod han også forstå, at tisseriet var...