Ledere af Folkeobservatoriet

I 1929 oprettede Københavns Kommune det nuværende Folkeobservatorium i Rundetaarn. En ny kuppelbygning blev rejst og en stor kikkert opstillet, kikkerten er bygget af den dygtige københavnske finmekanikker Jens Olsen. Formålet var at give københavnerne lejlighed til at opleve det storslåede univers. Siden da har der med få afbrydelser været offentlig adgang på udvalgte aftener.

 

Ledere af Folkeobservatoriet:

1929-32 Janssen, Carl Emil Luplau

Født 3/10 1889. Carl Luplau Janssen ejede Urania-observatoriet på Dr. Olgas Vej på Frederiksberg, hvor han bl.a. havde erfaring i formidling af stjernehimlens fænomener for interesserede børn og voksne. Han var underbibliotekar på Universitetsbiblioteket.

Tiden var til at Rundetaarn skulle genopstå som et nyt folke- og skoleobservatorium. Og med dette for øje blev der etableret et samarbejde mellem Luplau-Janssen, Harald Mortensen og Magistraten. For at afprøve mulighederne startedes med stor succes forevisninger på platformen den 27. december 1927 og i løbet at 1½ år nåede tusinder at kikke stjerner fra Rundetaarn, inden det nye observatorium åbnede for publikum i juni 1929.

Observatoriet var fra starten en stor succes og i 30’erne havde Luplau Janssen planer om undervisning i astronomi i lokalet ved den gamle bibliotekssal. Efter uenighed med Københavns Kommune og visse økonomiske uoverensstemmelser forlod Luplau Janssens posten som observator og hans assistent overtog ledelsen. Konflikten var så heftig, at han end ikke blev nævnt i jubilæumsskiftet for Rundetaarns 300 års jubilæum i 1937, trods sin deltagelse i at skabe de nye forhold for Rundetaarn?

se Luplau Janssens “Uranias Tjenere” i Historiske meddelelser om Staden København, 3. rk. hæfte 5. “Observatoriet på Rundetaarn, af Luplau Janssen.

Døde 21/6 1971

Læs om Luplau Janssen på NAFAs hjemmeside

Læs mere om Luplau Janssen

Carl Luplau Jensen

Carl Luplau Jensen

 

1932-1950 Nissen, Andreas

Andreas Nissen havde fra 1915 sit eget observatorium i Holte, kaldet Secci og hans erfaring med offentlige forevisninger gjorde ham egnet til at assistere ved det nyoprettede observatorium i Rundetaarn i 1929. Har skrevet artikel i “Rundetaarn 1637-1937”, København 1937, “Ole Rømer” i 1945. Læs Per Darnells beretning om Andreas Nissen.

Læs mere om privatobservatorier på Rundetaarns hjemmeside

 

1950-1969 Magnussen, Svenn Ib

Ib Magnussen (f. 13/6 1913) begyndte sin tid på Rundetaarn som 14-årig i 1927 allerede den første dag, forevisningerne på platformen begyndte. Her blev han hurtigt fast “inventar” i observatoriet som hjælper for observator Nissen.

Efter dennes død overtog Ib Magnussen jobbet som observator, hvilket foruden arbejdet med skoleklasser også indebar forevisninger for almindeligt publikum hver stjerneklar aften fra kl 20 – 23, syv dage om ugen, undtagen i de tre sommermåneder, hvor de lyse nætter forhindre observation. Aflønningen var beskeden – man gjorde det jo af interesse for sagen. Et andet fuldtidsjob ved siden af var naturligvis en forudsætning.

Efter sin tiltræden fik Magnussen Københavns Kommune, der på det tidspunkt administrerede tårnet, overbevist om nødvendigheden af en gennemgribende renovering af observatoriet, der efterhånden havde nået sølvbryllupsalderen.

Herunder blev kikkerten nedtaget, adskilt, renset, repareret og malet, så alt igen fremstod som nyt.

Ib Magnussens smittende entusiasme samlede et stort stampublikum. Især mange unge nød godt af observatorens vise ord om stjerner og planeter, kikkerter, spejlslibning, kort, astronomibøger og meget andet. Herigennem blev der hos mange vakt en livsvarig interesse for astronomi.

Disse, nu gråhårede, mindes med stor glæde de mange spændende aftner dengang under kuplen på toppen af Rundetårn. Et udtryk herfor gav astronomen Bo Reipurth i forbindelse med forsvaret af sin doktorafhandling på Københavns Universitet i 1999. Her takkede han Ib Magnussen for tiden på Rundetårn, hvor grunden til hans fremtidige karriere blev lagt.

Et stykke tid efter grundlæggeren af Astronomisk-Historisk Samling, Harald Mortensens død overtog Ib Magnussen tilsynet med museet. En opgave, som Magnussen gik til med stor ildhu.

Da Ib Magnussen ikke fandt samme støtte for sit arbejde med observatorium og museum hos Tårnets nye administrator, som hos dennes forgængere, valgte Magnussen i 1969 at forlade det Rundetaarn, hvor han havde haft sin gang i 42 år.

(Biografi ved Hans Buchholtz, 2006)

Observatoriet fungerede nogle år med astronomistuderende. Midt i 1970’erne ophørte observationerne og forevisningerne.

Svenn Ib Magnussen døde 3. august 2009

Svenn Ib Magnussen

Svenn Ib Magnussen

 

1982-1984 Københavns Astronomiske Forening

På initiativ af inspektør Jesper Vang Hansen i efteråret 1982 og med hjælp fra bl.a. geofysiker Asger Lundbak og finmekaniker Mogens Bech, blev observatoriet genåbnet den 10. november 1982. Driften af observatoriet skete i samarbejde med KAF (Københavns Astronomiske Forening). Samarbejdet med KAF er pt. i 2005 stadig aktuel og forevisere i observatoriet rekrutteredes fra foreningens medlemmer.

 

1984-1989 Spatzek, Lars

Lars Spatzek koordinerede forevisningerne som fandt sted hver onsdag kl. 19-22 i vinterperioden. Desuden blev der udgivet et lille hefte kaldet “Meddelelser fra Rundetårns observatorium”, trykt i tårnet. Lars Spatzek var desuden ansat i Rundetaarn som assistent indtil hans bankuddannelse forhindrede ham i fortsat ansættelse. Lars fortsatte som menig foreviser i mange år.

 

1989-1991 Castberg, Jørgen

Jørgen Castberg overtog jobbet som forevisningsleder i 2 år.

 

1991-1993 Lindberg Christensen, Lars

Lars Christensen startede ganske ung (13 år) som foreviser i 1983. Lars stillede op når radio og tv ønskede at bringe indslag om observatoriet i ungdomsudsendelser. Senere har Lars fået uddannelse som astronom (1996) og arbejdet professionelt med astronomisk formidling som informationschef ved Rumteleskopet Hubble’s europæiske afdeling, der er beliggende i Garching ved München. Lars modtog Tycho Brahe Medaljen i 2005.

Lars Christensen

Lars Christensen

 

1993- Poulsen, Erling

Erling Poulsen er uddannet lærer og har været tilknyttet som foreviser fra starten i november 1982. Erling er fastansat i Rundetaarn som observator, leder for omvisninger og med tilsyn med Den astronomiske historiske Samling. Læs mere om Erling.