Rundetaarn

Rundetaarns historie lader sig ikke fortælle uden også at inddrage Kirken, Observatoriet og Universitetsbiblioteket. De forskellige dele af bygningens historie har da også på denne hjemmeside fået hver deres område. De her på følgende sider er dog reserveret til Rundetaarns historie og biografier på de mennesker der har haft deres gang i Rundetaarn gennem tiden.

Ud over de historiske kilder kan blandt andet Jubilæumsskriftet fra 1937 beskrives som et hovedværk til Rundetaarns historie. Andre publikationer kan findes i E-biblioteket.