Trinitatis Kirke

Trinitatis Kirke har sit navn efter Treenigheden, men tretallet kan også referere til de tre funktioner, der oprindelig var samlet i Trinitatis-komplekset.

Alle tre funktioner var fra begyndelsen knyttet til Københavns Universitet. På toppen af Rundetaarn, der som den første del af komplekset stod færdigt i 1642, lå universitetsobservatoriet, på etagen over kirken i den nuværende Bibliotekssal lå Universitetsbiblioteket, der blev indviet i 1657, og kirken selv stod færdig året før.

Trinitatis Kirke eller Hellig Trefoldigheds Kirke, som det danske navn i begyndelsen lød, blev bygget som kirke for de studerende ved Københavns Universitet. Den nye kirke skulle være en erstatning for kirkesalen på kollegiet Regensen lige over for Rundetaarn, der var blevet for lille. I planlægningsfasen blev kirken da også blandt andet kaldt Regenskirken.

Kirkebyggeriet var planlagt af Christian IV, men blev først færdigt under hans søn og efterfølger, Frederik III. Siden gik kirken fra at være studenterkirke til at være sognekirke, da den i 1683 blev tillagt det såkaldte Runde Sogn, der egentlig hørte til Christian IV’s storstilede rundkirkeprojekt Sankt Anna Rotunda, som aldrig blev bygget færdig. Udvidelsen af sognet og forbindelsen med Rundetaarn gjorde, at Trinitatis Kirke i folkemunde blev kaldt Runde Kirke.

Kilder og biografier
En lang række kilder om Trinitatis Kirke er transkriberet og kan findes under de følgende overskrifter, der er delt op efter århundrede. Der er tillige kilder om livet i Trinitatis Sogn.

Du kan også finde biografier over nogle af de mange mennesker, der gennem århundrederne har været ansat i Trinitatis Kirke eller haft tilsyn med den.

  • Præster
  • Akademiske værger
  • Borgerlige værger
  • Klokkere
  • Organister
  • Gravere
  • Øvrige ansatte