Andre med tilknytning

1940-1982 Skydsgaard, K. E.

Kristen Ejner Skydsgaard, 1902-1990, dansk teolog og præst, professor i dogmatik ved Københavns Universitet 1942-72. Med udgangspunkt i dialektisk teologi (Karl Barth mfl.) og efter indgående studier i fransk modernisme og nythomisme, der resulterede i den banebrydende disputats Metafysik og Tro (1937), modnedes hans overbevisning om læresamtalen som instrument for tilnærmelsen mellem de adskilte kirker. Skydsgaard var Det Lutherske Verdensforbunds observatør ved 2. Vatikankoncil (1962-65) og bidrog siden væsentligt til dialogen mellem lutherdom og katolicisme.

Kristen Ejner Skydsgaard

Kristen Ejner Skydsgaard

 

1982-2000 Grane, Leif

Leif Henning Grane blev født den 11. januar 1928 i Lyngby. Forældrene var Ing Jens Ludvig Grane og Emma Karoline Regine Christensen. Leif Grane blev student 1946, kandidat i 1952, og doktor theol. i 1962. I 1960 var han blevet universitetsadjunkt, og i 1964 blev han så professor i kirke- og dogmehistorie.

Grane var en personlighed, der gennem forelæsninger og en stor skriftlig produktion kom til at præge de teologiske kandidater han underviste, og især hans optagethed af reformationstiden og hans Lutherforskning var højt værdsat og internationalt anerkendt.

I Trinitatis sogn kom Leif Grane til at få en særlig betydning, idet han fra 1979-1998 boede i sognet som regensprovst. Det var derfor også kun naturligt, at han efterfulgte professor Skydsgaard, da denne fratrådte som prædikant i Trinitatis kirke i 1982. Leif Grane var en god prædikant, og folk kom fra hele byen for at høre ham prædike. Efter hans død blev en række af de prædikener, han holdt i Trinitatis, udgivet i bogen ”I ånd og sandhed”. Leif Grane var gift med Vreni Grani, lærer på Bordings friskole.

Grane døde i marts 2000 og blev begravet fra Trinitatis Kirke d. 28. marts 2000.

Leif Henning Grane

Leif Henning Grane

 

2003- Nielsen, Bent Flemming

Bent Flemming Nielsen er født 19.04.49 i Kappel på Vestlolland. Cand.theol. Århus Universitet 1979, dr.theol. på afhandling om Karl Barth 1988. Sognepræst ved Fredens kirke, Odense, 1987 – 1996, leder af Institut for Teologi, Grønlands Universitet Ilisimatusarfik 1997-98, lektor ved Københavns Universitet 1999 -. Arbejdsområderne systematisk teologi og praktisk teologi, især prædikenens teologi og praksis samt ritualteori og liturgik. Ulønnet hjælpepræst ved Trinitatis Kirke 2003 –

Bent Flemming Nielsen

Bent Flemming Nielsen