Trinitatis Kirke i 1700-tallet

1762TrinitatisKirke

Trinitatis Kirke og Rundetaarn, kobberstik fra 1762.

 

1706 Student Nordrup fornærmer Ole Rømer i prædiken

1711-1760 Weltemeyers artikel om forløberne for Assistenskirkegaard paa Nørrebro

1712 Søren Matthiesen søger om udvidelse af klokkerbolig

1713 Ekspektance brev på klokkerembedet

1714 Justitssag mellem magister Jens How og Søren Matthisen

1718 Regensens portner overfaldes af student under lovsang

1720 Inventarium – Søren Mathiesens begravelsesbog

1723 De fattiges bækken ved kirkedøren

 

Kilder vedrørende reparationer og genopbygning i forbindelse med Københavns brand 1728:

1728 Overslag på murerarbejdet uden biblioteket

1728 Overslag på tømmerarbejdet

1729 Brev om murerarbejdet ved bibliotekssalen

1729 Kontrakt og overslag på kleinsmedearbejdet

1729 Kontrakt på billedhuggerarbejdet – muslingeskaller

1729 Kontrakt på Blytækkerarbejdet

1729 Kontrakt på tømmerarbejdet

1729 Oversigt over håndværksmestre m.fl. vedr. branden

1729 Overslag på kirkebænkene

1729 Overslag på pulpiturerne

1729 Overslag på snedkerarbejde vedr. vinduer og karme

1729 Overslag på tømmerarbejdet i Biblioteket

1729 Vincent Lercke og biskop Worm modtager overinspektionen for St. Petri og Trinitatis

1729 Vincent Lerckes tilsyn med kirkernes genopbygning

1730 Klokkestøberkontrakt

1730 Kontrakt på døbefonten

1730 Kontrakt på orgelpulpitur og 7 lukkede familiebænke

1730 Kontrakt på orgelværket

1730 Kontrakt på urværket

1730 Regning på smedearbejdet vedr. pulpiturerne

1730 Regninger på knæfald, alterduge, hagler m.m.

1731 Bygningskommissionens besigtigelse på Ringerloftet

1731 Bygningskommissionens krav til Søren Matthiesen

1731 Kleinsmederegning ringerloftet m.m.

1731 Materialer til tømmerarbejdet ved Sejerværket m.m.

1731 Regning på kleinsmedearbejde – døre m.m.

1731 Regning på kleinsmedearbejde ved koret

1731 Regning på smedearbejde – ankere, stifter m.m.

1731 Tømmerarbejde ved Sejerværket m.fl. steder

1732 Regning på kleinsmedearbejde på kirkegården

 

1739 Søren Matthisen søger huslejehjælp

1740 Wilhem Møllers klokkerbestalling

1742 Gottfrid Christian Larsen undergraverbestalling

1740-1742 Indberetning over separatister i Trinitatis Sogn

1751 Bestalling af pikker i Trinitatis Kirke

1769 Christian Thorup undergraverbestalling

1769 Prædiken af Christian Michael Rottbøll

1771 Højsgaard ønsker nedsættelse af afgift – konflikt i Konsitoriet

1774 Testamente – Anne Poulsdatter, Tobaksspinder Rasmus Jørgensens efterlever

1776 Dåb af en Tyrkinde og en Negerinde

1776 Prædiken af Johan Christian Schønheyder

1784 Lund vælges af konsistoriet til undergraver

1798-1817 Lejere og fremlejere af Trinitatis Kirkeboder