Bibliotekets historie

Bibliotekssalen som lager for Zoologisk Museum 1964

Den følgende kildesamling indeholder ikke nogen kilder om biblioteket før Københavns brand i 1728, hvor både Trinitatis Kirke og Bibliotekssalen nedbrændte. De første kilder omhandler bibliotekets opbygning i årene efter branden. Desuden er der historiske kilder beskrivende Københavns bombardement i 1807, Bernhard Olsens bondemuseum på Ringerloftet og Carl Lunds brug af salen efter biblioteket flyttede til Fiolstræde.

Følgende kilder er transkriberet:

1729 Kontrakt på murerarbejdet i biblioteket

1729 Kontrakt på kleinsmedearbejdet i Bibliotekssalen

1729 Overslag på tømmerarbejdet i biblioteket

1729 Overslag på snedkerarbejde vedr. vinduer og karme

1729 Brev om murerarbejdet ved Bibliotekssalen

1731 Bogskabenes placering og indretning

1765 Tyveri fra Universitetsbiblioteket

1777 Professor B.Sv. Obelitz om skorstenssagen

1803 Registrant over bibliotekets overflødige genstande

1806 Bibliotekskommisionens og etatsråd Bugges uenighed vedr sneglegangens ordensregler

1807 Bibliotekar Nyerups indberetning om det engelske bombardement

1809 Rasmus Nyerup og runestene

1812 Universitetsbud Hansen søger gageforhøjelse mm

1820 Portnerenken fortsætter som biblioteksbud

1867 Graverens plan for biblitekssalens brug til overvågning af skindøde

1879 Artikel om Bernhard Olsens Bondestuer

1879 Hazelius støtte til Bernhard Olsens museumstanker

1880 Meldahls støtte til Bernhard Olsens museumstanker

1880 Worsaaes støtte til Bernhard Olsens Bondemuseum på Ringerloftet

1885 Bernhard Olsens beskrivelse af Dansk Folkemuseum

1899 Artikel om Teatermaler Carl Lund

1907 Carl Lunds malersal