Observatoriets historie

Transkriberede kilder er følgende:

1643 Kontrakt på opførelse af astronomiske huse på Rundetaarn m.m.

1663 Tømrer Poul Golsch søger om betaling for astronomiske huse

1676 Jelling Provstis indkomst lægges til Rundetaarn

1676 Ole Rømers kongelige udnævnelse til professor

1681 Wilhelm Lange ønsker at efterfølge Thomas Bartholin

1696 Ole Rømer ordner forvaltningen af Jelling Provsti

1710 Observatoriet køber Ole Rømers instrumenter af hans enke

1708 Göran Wallarius besøg i Observatoriet

1712 Valg af observator Jørgen Rasch og almanakken vedr.

1710 Observatoriets instrumentfortegnelse

1714 Kongelig ordre til konsistoriet om Horrebows professortitel

1714 Peder Horrebow overenskomst med Ludvig Holberg om observatorembedet

1716 Horrebows klage over Søren Matthiesen

1731 Regning på murerarbejde i observatoriet og arbejdsværelserne

1741 Christian Horrebow får tilladelse til at forbedre Almanakken med rejseoplysninger

1743 Bestallingsbrev for Christian Horrebow

1742 Christian Horrebow søger privilegiet at trykke og sælge almanakker

1743 Sagen om udgivelse af almanak med forkert påskeangivelse for 1744

1748 Christian Horrebow søger om løn som professor designatus

1761 Observatoriets Regnskab fra 1729 til 1760

1743 Strid mellem professorerne Horrebow og Ramus om beregning af Almanakken

1766 Kgl. rescript om nyordning af Observatoriet

1777 Udskillelse af Observatoriets økonomi fra Trinitatis Kirke

1783 Bugges ansøgning om øget del af indtægterne fra almanakforpagtningen

1785 Forordning om fordelingen af indtægterne fra almanakforpagtningen

1789 Nicolaj Jonges beskrivelse af Thomas Bugges observatorium

1785 Observatoriets instrumentfortegnelse

1800 Længdekontor oprettes på Rundetaarn

1807 Mathias Bugges beretning under det engelske bombardementet

1813 Fordelingen af vedligeholdelsesudgifter mellem kirke og taarn

1815 Mathias Bugges henvendelse om Observatoriets økonomi

1816 3 breve og beretninger om istandsættelser af værelser i Rundetaarn

1820 Observatoriets ombygningsplaner

1910 Villads Christensens artikel om Tidssignalet i København

1995 Darnells beretning om observator Andreas Nissen