Udvalg og bestyrelser

Udvalg og bestyrelser for Rundetaarn 1928-2018

I magistratsperioden 1928-1958 bestod Rundetaarn-udvalget af 7 medlemmer. Borgmesteren for 1. afdeling var formand, 3 medlemmer blev valgt af magistraten og tre fra Trinitatis Kirkebestyrelse.

 

1928 – 1939 Borgmester Dr.phil. Ernst Kaper (født formand for udvalget)

1928 – 1935 Bestyrer i KFUM Kristian Nielsen, (valgt af kirken)

1928 – 1930 Overbestyrerinde Frk. Martha Steinthal, (valgt af kirken)

1928 – 1958 Kirkens værge ekspeditionssekretær Fr. Ohrt, (valgt af kirken)

1928 – 1955 Kustode ved det kgl. bibliotek Harald Mortensen, (valgt af Magistraten)

1928 – (1950) Borgerrepræsentant/folketingsmand, rodemester E. Friis, (valgt af Magistraten)

1928 – 1931 Kontorchef i Magistratens 1. afd. August Nielsen (valgt af magistraten)

1935 – 1937 Skræddermester L.P.Andersen (kirken)

1930 – 1935 Frk Marie Ejlersen (kirken)

1931 – (1940’erne) Kontorchef Sigurd Thorsen (magistraten)

1935- 1937 Urmager Sv. Jarlshøj (kirken)

1937 – (1950) Grosserer G. Hjorth (kirken)

1937 – (1950) Forstander Henriksen (kirken)

1946 – 1956 sognepræst C.P. Pedersen (kirken)

1947 – (1950) Murermester Hannibal (kirken)

1956 -1958 sognepræst S.C.Kemp (kirken)

(listen er ikke komplet for årene 1950-58)

Rundetaarns bestyrelse på udflugt til øen Hven d. 6. okt. 1959 (fra venstre: Fr. Ohrt, Pastor Kemp, Aage Roussell, Skadhauge, taget af museumsinspektør Erik Skov)

Rundetaarns bestyrelse på udflugt til øen Hven d. 6. okt. 1959 (fra venstre: Fr. Ohrt, Pastor Kemp, Aage Roussell, Skadhauge, taget af museumsinspektør Erik Skov)

 

Fra 1958 består bestyrelsen af 5 medlemmer: 3 valgt af kirkens menighedsråd og to valgt af kirkeministeriet, heraf een efter indstilling fra Nationalmuseet. Som sekretær for bestyrelsen fungerede administrator til 2003, derefter inspektøren/direktøren.

 

1958 – 1977 Pastor S.C.Kemp (valgt af kirkens menighedsråd) Formand i hele perioden

1958 – 1973 Antikvarboghandler Poul Skadhauge (valgt af menighedsrådet) næstformand

1958 – 1973 Overinspektør, Dr.phil. Aage Roussell, Nationalmuseet (valgt af kirkeministeriet)

1958 – 1971 Kgl.bygningsinspektør, arkitekt Niels Koppel (valgt af kirkeministeriet)

1958 – 1974 Sølvsmed Martin Jensen (valgt af menighedsrådet)

1971 – 2000 Arkitekt Jens Chr. Varming (kirkeministeriet)

1973 – 2000 Museumsinspektør Erik Skov (1926-2004), Nationalmuseet (kirkeministeriet)

1973 – 1978 Malermester/kirkeværge Johannes Ishøy (menighedsrådet)

1973 – 1984 Direktør Mogens Holsbøl (menighedsrådet)

1978 – 1988 Sekretær/formand for menighedsrådet Inger Reimer Jensen (menighedsrådet), formand 1978-1988

1978 – 1988 Inspektør/kirkeværge Hans Frølich Nilsson (menighedsrådet)

1985 – 1990 Slotsgartner Erik Bredgaard Jensen (menighedsrådet)

1988 – 2000 EDB-konsulent Karsten Kynde (menighedsrådet) – formand 1999

1988 – 1999 Afdelingsarkitekt Viggo Grunnet (menighedsrådet) – formand for bestyrelsen

1990 – 1992 Stud.theol. Ellen Margrethe Hansen

1992 – 2008 Overingeniør/kirkeværge Finn Hemmingsen – formand fra 2000 til 2008

1999 – 2004 + 2007 – Lærer Lene Ruby (menighedsrådet)- formand fra 2008

2000 – Museumsinspektør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet (kirkeministeriet)

2000 – 2008 Mag.art. Claus M. Smidt, Kunstakademiets Bibliotek (kirkeministeriet)

2000 – 2013 Cand.scient. Nanna Bo Frellsen (menighedsrådet)

2004 – 2007 Jens Kjærgaard Madsen (menighedsrådet)

2008 – 2014 Arkitekt Søren Frølunde (menighedsrådet)

2010 – Karin Lorentzen (Københavns Stiftsøvrighed)

2013 – Bente Ahlefeldt (menighedsrådet)

2014 – Regitze Nørgaard-Nielsen (menighedsrådet)

Bestyrelsesmøde d. 21. feb. 2005 i mødelokalet på Rundetaarn (fra venstre: Jens Kjærgaard Madsen, Per Kristian Madsen, Finn Hemmingsen, Jesper Vang Hansen og Claus Smidt)

Bestyrelsesmøde d. 21. feb. 2005 i mødelokalet på Rundetaarn (fra venstre: Jens Kjærgaard Madsen, Per Kristian Madsen, Finn Hemmingsen, Jesper Vang Hansen og Claus Smidt. Nanna Bo Frellsen er fraværende)