Studenter- og gadepræster

Studenterpræster (kaldskapellan):

1965-1977 Dinesen, Palle

Se under sognepræster

 

1978-1988 Værge, Johannes

(kaldskapellan med funktion som studenterpræst). Født 12. juli 1946 i Give som søn af cand. theol. (siden sognepræst og seminarielektor) Gudmund Værge og lærer Eva Ravnholt Værge. Opvokset på Nordfyn og i Jelling, student fra Vejle Gymnasium 1965. Cand. theol. fra Århus Universitet 1974 (med speciale i NT). Formand for Det teologiske Studenterråd 1969-70. I studietiden undervisning på Marselisborg Gymnasium og på det teologiske fakultet samt skribent-, radio- og foredragsvirksomhed navnlig med den såkaldte nyreligiøsitet som emne. Gift med kunsthåndværker, siden afspændingspædagog og terapeut Lisbeth Jønsson Værge.

Fra april 1975 præst ved Christianskirken, Fredericia, i en nyoprettet stilling i nyt boligkvarter. Af studenterrepræsentanterne i Trinitatis menighedsråd opfordret til at søge studenterpræstestillingen, som var blevet ledig efter Palle Dinesen; stillingen tiltrådt april 1978. Samtidig tiltrådte cand. theol. Elisabeth Sørensen i en deltidsstilling som studentermenighedssekretær, finansieret ved bidrag fra DMS (nu: Danmission), Kirkefondet og kirkelige fonde. I forbindelse med disse stillingsbesættelser blev de hidtidige studenterhybler på loftet af Trinitatis Menighedsplejes ejendom i Store Kannikestræde 8 – oven over studenterpræstens lejlighed – ombygget til to kontorer og et mødelokale for studentermenigheden. I 1984 afløstes Elisabeth Sørensen (som snart efter blev præst ved De Gamles By) af Johan Kijne. En væsentlig arbejdsindsats gik i disse år med at samle økonomiske midler til sekretærstillingen og til arbejdsudgifter i det hele taget. – Johannes Værge fik tilkendt sig et lille kontor på Københavns Universitet Amager, hvor der var en ugentlig træffetid. Der oprettedes snart et studentermenighedsråd efter hjemmestrikkede regler. Da der i 1980’erne kom nye studenterpræstestillinger i Odense, Roskilde og Ålborg til supplement af de tre hidtidige (København, Århus, Lundtofte) oprettedes en studenterpræsteforening med Johannes Værge som formand.

Fra Palle Dinesens tid videreførtes arbejdsformen med studentergudstjenester – som regel velbesøgte – hver anden tirsdag aften i semestrene; på halvårlige planlægningsmøder valgtes et tema for semesteret, ved gudstjenesterne belyst af studenterpræst og prædikanter udefra (ofte lægpersoner) med efterfølgende sammenkomst. De første år var der gudstjeneste- og mødearrangementer på H. C. Ørsted-instituttet med Elisabeth Sørensen som hovedansvarlig. Et antal studiekredse og ugentlige studenter-bårne gudstjenester – de første år onsdag, siden fredag middag med efterfølgende frokostspisning i studenterlokalet – var ligeledes faste programpunkter. I 1980’erne afløstes en del af studiekredsarbejdet af café-arrangementer o.lign., bl.a. på universitetet på Amager. For studenterpræsten var sjælesorgssamtaler en dominerende arbejdsgren; kontakter skabtes bl.a. ved hans deltagelse i rusmodtagelsen på flere af universitetets fag.

Fra årene ved Trinitatis foreligger Johannes Værges ”Virkelighedsbilleder. Essays og prædikener”, Gads Forlag 1986. Fra 1983 har han været teologisk freelance-medarbejder ved Weekendavisen.

Han var medlem af den nytestamentlige oversættergruppe bag den bibeloversættelse, der autoriseredes i 1992.

1. oktober 1988 tiltrådte Johannes Værge stillingen som sognepræst ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Fra domkirketiden foreligger følgende udgivelser: ”Kvinden. Manden. Barnet. Bibelske menneskebilleder” (sammen med Sten Kaalø), Anis 1990; brugsbogen ”Når døden bliver virkelig”, Rosinante 1991, 2. udg. 2000; ”Johannesevangeliet fortolket” i Bibelselskabets kommentarserie 1996; ”Lysvæld. 17 prædikener”, Anis 1998. Han bidrog med nye morgen- og aftenbønner i Den Danske Salmebog 2002.

Johannes Værge

Johannes Værge

 

1988-1998 Sandholt, Metha Kirsten

Se under sognepræster

 

1999-         Hansen, Stefan Lamhauge

Stefan Lamhauge Hansen

Stefan Lamhauge Hansen

 

Gadepræster:

1993-2005 Gylling, Ellen Margrethe

Født 1960 i Jylland. 1988 Studieophold ved The Christian Study Centre, Rawalpindi, Pakistan.1989 Studieophold ved Makumira Lutheran Pastoral Seminary, Tanzania. 1991 Cand.theol. et art. fra Københavns Universitet.1992 Præst ved Islev kirke, Rødovre.1993 Ansat i en pionerstilling som gadepræst for unge ved Trinitatis kirke, Kbh.K.

2005 Ansat som præst ved Mødested Amager og som sognepræst ved Nathanaels kirke.

Ellen Margrethe Gylling

Ellen Margrethe Gylling

 

2005-      Andersen, Ea

Ea Andersen er født den 21. juli 1976 i på Helsingør sygehus. Forældrene, lærer Eli Andersen og pædagog Lisbet Andersen, flyttede umiddelbart efter fødslen til Tisvildeleje, hvor Ea Andersen voksede op. Skoleårene tilbragte hun først på privatskolen Gribskov skole og siden på Frederiksborg gymnasium i Hillerød. Inden Ea Andersen påbegyndte det teologiske studium i 1997, var hun et halvt år på Krogerup højskole i Nordsjælland.

I gennem studietiden var Ea Andersen aktiv i Islamisk-Kristent Studiecenter og i Teologisk Fakultets Kunstforening, som hun var med til at starte i det tidligere forår 1998.

Ea Andersens tilknytning til Trinitatis Kirke begyndte, da hun i efteråret 2004 var hjælpelærer ved Trinitatis’ kirkeskole for tredjeklasserne ved Zahlesskolerne.

Hun blev kandidat i januar 2005 og deltog i pastoralseminariets undervisning samme forår med afslutning i juni. Den 9. august 2005 blev Ea Andersen ordineret, og den 17. blev hun indsat i stillingen som gadepræst for unge. Til gadepræstestillingen er der som noget nyt knyttet ansvaret for Natkirken i Trinitatis. Natkirken har ved Ea Andersens tiltræden undergået en forandring og fået karakter af Ungdomsnatkirke.

Ea Andersen

Ea Andersen